Labākie savā klasē risinājumi

Ieviešana

Infor Viena momenta ieviešanas metodoloģija (One-Point Implementation Methodology, OPIM) tiek izmantota ieviešanas projektos. Viena momenta ieviešanas metodoloģija ir bāzēta uz iteratīvas projektēšanas un biznesa pilotu procesu vadīšanas ar uzsvaru uz plānošanas; tā ietver biznesa prototipēšanu, nepieciešamo ieviešanas biznesa mērķu sasniegšanai; zināšanu un sistēmas vadības spēju nodošanu Klienta projekta komandai; un galējo ieviešanu un pārskatu. Visa ieviešanas projekta garumā notiek pakāpeniska zināšanu un vadības spēju nodošana Klienta projekta komandai līdz tās dalībnieki kļūst par jaunas sistēmas un biznesa procesu eksperta līmeņa vadītājiem. Ieviešanai ir sekojošas fāzes:

Uzsākšana: Projekta sākums / Ieviešanas plānošana

Šajā fāzē nosaka projekta mērķus, organizāciju un dalībniekus. Galvenie rezultāti ir Projekta definīcija, Projekta, Apmācību un Resursu plāns; programmnodrošinājuma instalācija uz klienta tehniskā nodrošinājuma, gatava pilot-konfigurācijai.

Projektējums (1): Projekta komandas apmācība

Šajā fāzē projekta komanda iziet intensīvu risinājuma apmācību. Galvenie rezultāti ir bāzes zināšanu nodošana klienta komandai un funkcionālā izpratne par produktu, kas veicinās ātrāku lēmumu pieņemšanu biznesa pilotā.

Projektējums (2): Biznesa pilots

Biznesa pilots noskaidro operatīvās plūsmas un biznesa prasības ar biznesa procesu modelēšanu, izmantojot Infor produktu. Tiek identificētas un atrisinātas operatīvās problēmas, tiek noteiktas modifikāciju prasības. Ir trīs biznesa pilota etapi:

  • Sākotnējais Biznesa pilots – identificē problēmas, procedūru prasības un potenciālo modifikāciju prasības.
  • Risinājuma piloti (parasti 3) – operatīvās problēmas ir atrisinātas un biznesa plūsmas un uzstādījumi ir noteikti.
  • Gala biznesa pilots – gala biznesa pilots operatīvo procedūru, uzstādījumu un izpratnes apstiprināšanai.

Galvenais biznesa pilotu rezultāts ir pilnīgi notestēta funkcionālā sistēma.

Uzstādīšana (1): Operatīvo procedūru izstrāde

Šī fāze iet paralēli ar risinājuma pilotiem un ietver noteikto sākotnējā biznesa pilotā procedūru izstrādi.

Fāzes rezultāti ietver dokumentētus uzstādījumus un procedūras un bāzes dokumentus galējo lietotāju apmācībai.

Uzstādīšana (2): Datu konversijas un modifikācijas

Šajā fāzē tiek izstrādātas un notestētas datu konversijas programmas, tiek iekļautas sistēmā un notestētas visas modifikācijas un pielāgošanas. Apvienotie ar biznesa pilotu šīs fāzes rezultāti veido galējo strādājošo sistēmu. Šajā fāzē izstrādāti un pārskatīti pārslēgšanas plāni.

Uzstādīšana (3): Lietotāju apmācība

Projekta komanda vada galējo lietotāju apmācības, izmantojot izstrādātās Biznesa pilotā uzstādījumus un procedūras. Fāzes rezultāts ir labi apmācīti galējie lietotāji, kas ir gatavi sistēmas pārslēgšanai.

Izvēršana: Galējais pārslēgums

Galējais pārslēgums no vecās sistēmas uz Infor produktu.

Aizvēršana: Pēcieviešanas pārskats

Šis pārskats, parasti notiek 3-6 mēnešus pēc ieviešanas, nodrošina formālo projekta pārskatu, lai pārliecināties, ka sistēma izpilda biznesa mērķus, kas tika noteikti plānošanas fāzē, un ka tiek izmatots viss sistēmas potenciāls.