Vairāk par 25 000 Infor FMS ieviešanu vairāk nekā 190 valstīs

Infor FMS SunSystems

Infor FMS SunSystems nodrošina uzņēmumus ar:

  • Vienoto, integrēto galveno grāmatu finansu darbības vadībai
  • Lokālās specifikas atbalstu
  • Centralizēto sistēmas atbalstu
  • Spēju aizvērt Jūsu galvenās grāmatas ātri, precīzi un centralizēti
  • Atbilstību reģionālām un starptautiskām normām
  • Elastīgu, detalizētu biznesa analīzi ar integrētu lietišķo analītiku

Kompleksās finansu vadības un biznesa analīzes aplikācijas no SunSystems dod lēmumu pieņēmējiem plašākas iespējas operatīvās informācijas analīzei. Jau vairāk kā 20 gadus globālie, ar zemu riska pakāpi SunSystems risinājumi ar ātru un nedārgu ieviešanu palīdz vadītājiem sasniegt labāku finanšu vadību straujo pārmaiņu pilnā biznesa vidē.

Infor FMS SunSystems risinājuma shēma:

www.infor.com/sunsystems