Finanses, cilvēki, aktīvi – dariet tos uzticamus!

Infor HCM

Vērtīgākā aktīva – Jūsu cilvēkresursu optimizēšana.

Viens no lielākiem kompānijas kapitālieguldījumiem ir tās personāls. Pareizi vadāms, šīs aktīvs var kļūt par inovāciju, ekonomiskās izaugsmes, konkurento priekšrocību un topošās vadības avotu.

Infor HCM (Human Capital Management) sistēma palīdz kompānijām optimizēt visu procesu no darba sākuma līdz atlaišanas brīdim. Šī personāla vadīšanas sistēma var palīdzēt kompetento darbinieku piesaistīšanā un noturēšanā, efektīva darba grafika sastādīšanā, drošā informācijas saņemšanā un izplatīšanā, darbības procesu adaptācijā izmaiņām kompānijā, menedžeriem un darbiniekiem pašapkalpošanas iespēju piešķiršanā, efektīvo, saistīto ar personālu, lēmumu pieņemšanā.

Infor Human Capital Management palīdz kompānijām:

  • Paaugstināt konkurētspēju uzņemot un noturot labākos cilvēkus un paplašinot to tiesības;
  • Pieņemt pamatotus lēmumus, saņemot pārskatāmu informāciju pa cilvēkresursiem;
  • Ietaupīt laiku un naudu racionalizējot darba procesus, ieskaitot darba grafiku sastādīšanu un laika un apmeklētības uzskaiti;
  • Sasniegt mērķus saskaņojot cilvēkresursu vadību ar korporatīvo stratēģiju;
  • Gūt peļņu no efektīvākas un produktīvākas darba organizācijas.

www.infor.com/solutions/hcm